Zekerheden

De beste zekerheid is een goed product en een betrouwbare leiding van het robiniaproject waarin wordt ge´nvesteerd.

  • Polen ligt dichtbij. De stand van zaken op de plantage is gemakkelijk te controleren.
  • Een heldere juridische structuur, waarin de rechten en plichten van beide partijen ondubbelzinnig zijn vastgelegd, voorkomt vragen en problemen in de toekomst. De structuur staat beschreven in het af te sluiten contract.
  • Het professionele management op de plantage zorgt ervoor dat al het mogelijke wordt gedaan om de bomen zo optimaal mogelijk te laten groeien, problemen tijdig te signaleren en aan een oplossing te werken. Vooral snoei en onkruidbestrijding dragen bij aan een optimale groei.
  • De keuze voor de boomsoort robinia, die nauwelijks ziekten en plagen kent, draagt ook bij aan de zekerheid, evenals de keuze van een goede locatie voor de plantage.
  • Uit een wetenschappelijk rapport en uit de feitelijke groei blijken dat Noordwest-Polen goed geschikt is.
  • Wij hebben de bomen tegen brand- en storm- schade verzekerd bij de Onderlinge Bossen Verzekering in Arnhem.
  • Goed verzorgde robinia's op geschikte grond sluiten het risico van ziekten in hoge mate uit.
  • Het hout zal na de kap verkocht worden op de internationale markt. Daardoor is men verzekerd van de hoogst mogelijke opbrengst.
  • Wij laten de bomen regelmatig door deskundigen controleren op ziekten.
  • In onze contracten staat de verplichting om gedurende enkele jaren boompjes die niet of niet goed groeien op onze kosten te vervangen.

Van iedere hectare die wordt verkocht wordt een deel van de investeringsprijs in een fonds gestort, de Stichting Derdengelden. Deze stichting opereert onafhankelijk. Jaarlijks betaalt de stichting een bedrag voor onderhoud als door deskundigen is vastgesteld dat dit naar behoren heeft plaatsgevonden.

De Stichting Derdengelden neemt automatisch de huur van de percelen over als Robiplant door welke oorzaak ook niet aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen. Deze stichting waarborgt tevens de continu´teit in de leiding. Een voorbeeld van een robiniaproduct

Tenslotte controleert de Stichting Derdengelden of de klant uit de (tussen)kappen alles ontvangt waarop hij recht heeft. Een verslag van de bevindingen verschijnt in onze nieuwsbrief. Een voorbeeld van een product van robinia

Binnen 5 jaar na de investering geldt een terugkoopgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en echtscheiding. Nadere bijzonderheden staan in het af te sluiten contract. Na deze 5 jaar heeft u de mogelijkheid uw participatie tegen de marktwaarde te verkopen. PRF kan hierin desgevraagd bemiddelen.