Welkom op de website van Stichting Polish Robinia Foundation

PRF / Robiplant schort verkoop op

Het aanbod van ons investeringsproduct vond tot nu toe plaats door de Polish Robinia Foundation. De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) is echter van mening dat het Poolse bedrijf Robiplant als aanbieder moet worden aangemerkt. Beide bedrijven moeten dus een vergunning aanvragen, het eerste als bemiddelaar, het tweede als aanbieder.
Aangezien de afhandeling van een vergunningaanvraag vele maanden kost, betekent dit dat beide bedrijven volkomen stil zijn komen te liggen. De AFM ligt hier niet wakker van, want volgens een perspublicaties wil de voorzitter af van de beleggingsobjecten.
Onze website kon niet in de lucht blijven, aangezien dit als een aanbod wordt beschouwd, waarvoor eerst een vergunning moet worden verkregen.
Door deze ontwikkeling lijden wij zeer ernstig schade. Wij beraden ons over de vraag of wij in de toekomst opnieuw op de markt zullen komen met ons product.

De verkoop van het hout

Het lag in ons voornemen in het voorjaar van 2007 over te gaan tot de eerste tussenkap van de aanplant 1999. Aangezien de klant recht heeft op de opbrengst van het hout op stam, hebben wij vanaf de herfst 2006 gepoogd een koper te vinden die het hout op deze wijze wilde kopen. Hoewel wij de gehele potentiŽle markt hebben afgestroopt, vonden wij voor dit doel en op deze manier geen koper, aangezien wij in uw en ons belang de eis stelden dat een merkbare opbrengst verkregen moest worden. Wij hebben toen besloten om klanten te zoeken die gekapt hout willen kopen. Wij kappen dan zelf, ontdoen de gekapte bomen desgewenst van de bast, maken er een punt aan en vervoeren eventueel zelf. Bij dit vervoer moet men denken aan Duitsland en Nederland. Dit alles vereist investeringen waartoe wij niet verplicht zijn, maar die wij in het belang van de klant toch zullen doen. Al dit werk in eigen beheer brengt voor de klant natuurlijk kosten mee. In eigen beheer dit werk verrichten is vele malen goedkoper dan wanneer hiervoor derden zouden worden ingeschakeld.
Wij hebben een proefkap van ons eigen, niet verkochte gebied, gedaan en dit hout aangeboden aan zoveel mogelijk bedrijven die geÔnteresseerd zouden kunnen zijn. Er hebben onderhandelingen plaatsgevonden die de volgende inzichten hebben opgeleverd.

  1. de tussenkap moet 50% van de aanwezige bomen omvatten. Van twee rijen moet er een gekapt worden, anders is transport van het hout praktisch niet uitvoerbaar.
  2. Een rij bestaat uit goede bomen (de grote meerderheid) en uit achtergebleven bomen, waarmee het nooit wat wordt. Het heeft geen zin deze bomen te laten staan. De goede bomen halen gemakkelijk de groei die in onze prognose is vermeld: 1 cm in diameter en 1 meter lengtegroei per jaar.
  3. Een deel van het hout is al verkoopbaar als het een diameter heeft van tussen 3 en 5 cm. Het nog dunnere hout proberen wij als biomassa te verkopen. Omdat ook dun hout verkoopbaar blijkt, zullen wij op de overige hectaren de zijtakken niet meer verwijderen.
  4. Ook krom hout, wat bij robinia veel voorkomt, blijkt zonder problemen verkoopbaar. Dit geldt waarschijnlijk niet voor het te zijner tijd te verkopen zaaghout.
  5. Tot onze verbazing blijkt de prijs per kuub voor dun hout hoger te liggen dan voor dikker hout. Het gaat dan steeds om palen. Het gemakkelijkst verkoopbaar zijn de palen met een diameter van 8-12 cm.
  6. De bomen die worden gekapt (zie punt 2) zien er als volgt uit. Een groot deel is goed. De rest is achtergebleven, geheel scheef en krom of ziek. Zij zullen nooit verkoopbaar hout opleveren. Wel maken ze na kap plaats vrij voor licht dat nodig is voor de overgebleven bomen.
  7. De stammen moeten zo lang mogelijk zijn, tot 8 meter toe. Kromheid is daarbij geen probleem.
  8. De meeste bomen hebben een diameter op borsthoogte van 8-10 cm. Er zijn echter heel wat uitschieters naar boven tot aan een diameter van 20 cm toe.
  9. De prijs van het hout valt tegen. Wij hebben lang gezocht naar de oorzaak hiervan. Vermoedelijk ligt die in een robiniaziekte die langzaam vanuit Zuid-Europa oprukt en die de duurzaamheid van het hout kan aantasten. Deze ziekte is wel in Szczecin geconstateerd, maar niet op onze plantages. Het vertrouwen in de zeer goede kwaliteit van het ribiniahout is echter aangetast. Een koper kan niet zien of het hout van een zieke boom afkomstig is en blijft met zijn prijs aan de voorzichtige kant.
  10. Er is een grote kans op een meevaller in de hoeveelheid te oogsten hout. De rij die wij nu wegzagen loopt waarschijnlijk vanzelf weer uit en geeft na 8 jaar weer paalhout. 8 jaar later kan dat nog een keer het geval zijn. Dit alles komt de klant toe, maar alleen die klant die een contract heeft met een looptijd van 22 jaar.

Niet alle hectaren die wij hebben aangelegd zijn verkocht. Wij moeten dus ook ons eigen hout verkopen. Alleen al daarom kunt u ervan overtuigd zijn dat wij ons uiterste best zullen doen de maximale opbrengst te verkrijgen.

De Eerste Kap

24-09-2007 zijn wij begonnen met de eerste tussenkap. Het betreft de aanplant 1999. Het gaat om 60 ha. Deze kap duurt tot eind april 2008. Binnen 14 dagen daarna wordt de opbrengst uitgekeerd aan de rechthebbenden. Eind april 2008 weten wij dus wat deze kap heeft opgebracht. Hoewel wij begrijpen dat de deelnemers graag willen weten wat de opbrengst zal zijn, kunnen wij pas eind april 2008 daarover duidelijkheid verschaffen. Het eerder vragen van informatie daarover is uiteraard mogelijk, maar levert geen betrouwbare informatie op.

Geruststelling

Er zijn de laatste tijd vele negatieve berichten verschenen over houtfondsen, zij het niet over PRF/Robiplant. Ook met ons zoeken deelnemers regelmatig contact. Daaruit blijkt soms angst en twijfel of alles wel klopt of zelfs of de plantages wel bestaan. Gezien de negatieve berichten begrijpen wij dat ook. Wij kunnen u echter geruststellen. Wij hebben 800 ha aangeplant, waarvan er thans 560 in handen zijn van de deelnemers. De rest hebben wij zelf. Er zijn voldoende gelden beschikbaar om het onderhoud en de overige kosten te betalen. Wat de plantages bij kap opbrengen, wordt pas in de loop van de tijd goed zichtbaar. Daarvoor hebben wij ook geen garantie afgegeven. Maar aan onze contractuele verplichtingen kunnen wij ruimschoots voldoen.